Menu Zavřít

Přírodní památka

Lom Janičův vrch

Od roku 2014 je Lom Janičův vrch vyhlášen přírodní památkou. Zahrnuje celé území zatopeného vápencového lomu u Mariánského mlýna a jeho nejbližší okolí. Janičův vrch (historicky 332 m n. m.) se tyčil severozápadně od Svatého kopečku, od nějž ho odděloval pouze úzký průsmyk. Po jeho odtěžení se zde dochovaly vzácné rostliny jen v nepatrné míře. Na zbytku západního úpatí se zachoval původní skalní trávník s výskytem vzácných a ohrožených druhů, jako například devaterka poléhavá, lipnice bádenská, ožanka horská a zvonek sibiřský, přecházející do fragmentu pěchavového trávníku s dominantní pěchavou vápnomilnou. V pozůstatcích širokolistých suchých trávníků na bývalém jihovýchodním úpatí dosud přežívají například devaterník velkokvětý tmavý, kakost krvavý, mochna přímá a smldník jelení. 

Nynější vodní plocha zatopeného lomu je významným útočištěm rybožravých ptáků jako je volavka popelavá, kvakoš noční nebo ledňáček říční či rybák obecný. V lomu je možné spatřit kromě známých vlaštovek i rorýse obecného nebo překrásně zbarvenou vlhu pestrou.  Stěny lomu využívá někdy k hnízdění naše největší sova – výr velký. Voda v lomu láká i obojživelníky můžete zde spatřit např.  skokana skřehotavého nebo skokana zeleného, případně i vzácnější čolky obecné a kuňky ohnivé. Obojživelníky v lomu živí náš nejhojnější had, užovka obojková.

Památka je volně přístupná. Pouze v letních měsících červen až září je návštěvnost omezena na max. 100 návštěvníků a platí se vstupné. Více zde.

základní informace

Rozloha

4,06 ha

Nadmořská výška

264 - 306 m

Území je chráněno od

1. 5. 2014

umístění v mapě