Menu Zavřít

Přírodní památka

Růžový kopec

Je součástí Chráněné krajinné oblasti Pálava. Návrší kopce je tvořeno usazenými horninami ždánicko-hustopečského souvrství, z nichž na vrcholu vystupuje vápencový balvan. Na vrcholové plošině, se střídají nevelké plochy luční stepi a lemových společenstev. Na východním svahu blízko vrcholu se nacházejí stepní úhory. Západní svah kopce s novějšími, ladem ležícími terasami, je porostlý travinnou vegetací, která zde zbyla po odstranění akátových porostů.  V 90. letech bylo v lokalitě nalezeno 158 druhů cévnatých rostlin, ze zvláště chráněných hvězdnice chlumní, kosatec nízký, kozinec vičencovitý, len tenkolistý, sasanka lesní, třemdava bílá a violka obojaká. Stepní plochy vyžadují občasné přepásání, kosení, nebo alespoň vyřezávání náletových dřevin. Složení fauny je velmi podobné jako fauna PP Anenský vrch.

základní informace

Rozloha

6,20 ha

Nadmořská výška

260 - 286 m

Území je chráněno od

1. 1. 1987

Související odkazy

CHKO Pálava

umístění v mapě