Menu Zavřít

Přírodní rezervace

Šibeničník

Vápencový útes Šibeničník (238 m n. m.) se skalní a luční stepí je také velmi zajímavou geologickou a botanickou lokalitou. Je jediným územím, kde na Pavlovských vrších roste koniklec luční, pryšec sivý menší a žebříček štětinolistý. Skalnaté svahy kryjí nevelké plochy skalních stepí s lipnicí bádenskou a kostřavou sivou, skalní štěrbiny osídluje tařice skalní. Západní svah severního vrcholu je kryt drnovu stepí, která hostí jedinou populaci ovsíře stepního na Moravě. Tu zde objevil významný český botanik Josef Podpěra. V přírodní rezervaci lze zahlédnout lindušku lesní, krutihlava obecného, žluvu hajní a další.

základní informace

Rozloha

3,89 ha

Nadmořská výška

200 - 238 m

Území je chráněno od

10. 5. 1946

Související odkazy

CHKO Pálava

umístění v mapě