Menu Zavřít

Letohrádek Portz Insel

Letohrádek Portz Insel se nachází 5 km jihovýchodně od středu města Mikulova na vyvýšenině zvané Tichý ostrov (dříve Portz Insel).

Popis

Zakladatelem ostrovního areálu byl kníže a kardinál František z Dietrichsteina (1570–1636), který mimo jiné nechal provést i rozsáhlé komponované úpravy příměstské krajiny Mikulova. Jednou nich je také vybudování letohrádku s květinovou a lesní zahradou.

Objekt letohrádku Portz Insel je umístěn na vyvýšené zděné terase vybíhající v rozích v bastiony. Toto provedení mělo zřejmě evokovat opevněný letohrádek typologicky vycházející z italské architektury. Patrová stavba letohrádku obdélného tvaru s vnějším přístupovým schodištěm byla s nedalekými hospodářskými budovami propojena rozsáhlým podzemním systémem.

Ostrovní areál byl přístupný pouze po dlouhém cihlovém mostu. Současně byl propojený s městem Mikulovem dva a půl kilometru dlouhým oboustranným stromořadím. Úpadek areálu započal koncem 19. století, kdy byl v lokalitě vysušen rybník Portz a již bývalý ostrov přeťala železniční trať.

Dnes se zde nachází poloostrov se zrekonstruovaným letohrádkem Portz Insel, který je z části obklopen rybníkem Nový. Postupná oprava letohrádku započala v roce 2003, kdy se letohrádek dostal do rukou soukromých majitelů. V první fázi bylo provedeno vyčistění od náletových dřevin, statické zajištění objektu, pořízena nová střecha, opraveno schodiště a fasáda letohrádku. V rekonstrukci pokračoval od roku 2013 další vlastník, který dokončil mj. obnovu vnějšího pláště letohrádku a provedl velmi náročnou celkovou obnovu jeho interiérů v přízemí, v patře a také vybudoval nové obytné podkroví.

Letohrádek s mostem jsou od roku 1995 prohlášeny za kulturní nemovitou památku.

Více informací o areálu Portz Insel

umístění v mapě